ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Γυναικολογία
Γυναικολογία ονομάζεται ο κλάδος της ιατρικής που έχει ως βασικό αντικείμενο τη μελέτη του γυναικείου οργανισμού και του γυναικείου γενετικού συστήματος, από κάθε άποψη: μορφολογική, φυσιολογική και παθολογική άποψη. Η μελέτη των παθήσεων των θηλυκών γεννητικών οργάνων αποτελούσε το αποκλειστικό αντικείμενο της γυναικολογίας έως και τα μέσα του 19ου αιώνα. Με την πάροδο του χρόνου, η πρόοδος της ιατρικής και κυρίως της χειρουργικής, αλλά και η ανάπτυξη των κλάδων της ενδοκρινολογίας και της ψυχιατρικής, οδήγησαν τη γυναικολογία στη μελέτη όλων των τομέων της γυναικείας συμπεριφοράς.

Μαιευτική
Η μαιευτική είναι η χειρουργική ιδιότητα που έχει ως αντικείμενο τη φροντίδα της μητέρας και του εμβρύου, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και κατά την πρώτη περίοδο της ζωής του βρέφους. Σημειώνεται ότι η μέση περίοδος κύησης για τους ανθρώπους είναι 40 εβδομάδες και διαιρείται σε 3 τρίμηνα.